ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку Інтернет-сайт, розташований на доменному імені https://affimax.tech/ (далі - Сайт), може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів Сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. "Адміністрація сайту" - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені індивідуального підприємця Бойко Юлія Олександрівна (надалі "AFFIMAX"), які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які вчиняються з персональними даними.

1.1.2 "Персональні дані" - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно визначеної або визначуваної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).

1.1.3 "Обробка персональних даних" - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, передачею (розповсюдженням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

1.1.4 "Конфіденційність персональних даних" - обов'язкова для дотримання іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5 "Користувач сайту" - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

1.1.6 "Cookies" - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і збережений на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7 "IP-адреса" - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2 У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3 Справжня Політика конфіденційності застосовується тільки до Сайту, розташованого на доменному імені https://affimax.tech/. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

2.4 Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1 Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту під час реєстрації на сайті або при оформленні замовлення для придбання послуги.

3.2 Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті та включають в себе наступну інформацію (при укладенні договору оферти і надання своїх даних по електронній пошті):

3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду:

- IP адреса;

- інформація з cookies;

- інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);

- час доступу.

3.3.1 Вимкнення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем.

3.4 Будь-яка інша персональна інформація, незастережена вище, підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1 Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті.

4.1.2 Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

4.1.3 Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включно з направленням повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4 Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5 Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6 Повідомлення Користувача Сайту про стан запиту.

4.1.7 Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту.

4.1.8 Надання Користувачеві за його згодою, оновлень умов, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту.

4.1.9 Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.10 Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ ТА СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1 Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, зокрема в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Персональні дані користувачів зберігаються стільки, скільки необхідно, щоб надавати рекламні послуги, здійснювати, захищати або встановлювати права користувачів.

5.2 Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, виключно з метою виконання запиту Користувача, оформленого на Сайті.

Доступ до персональних даних може бути наданий тільки тим співробітникам, які потребують цього для виконання своїх завдань. Для захисту і забезпечення конфіденційності даних всі співробітники повинні дотримуватися внутрішніх правил і процедур щодо обробки Персональних даних. Вони також повинні дотримуватися всіх технічних і організаційних заходів безпеки, що діють для захисту Персональних даних користувачів.

5.3 Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах і в порядку, встановлених законодавством України.

5.4 При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5 Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1 Користувач зобов'язаний:

6.1.1 Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

6.1.2. оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни цієї інформації.

6.2 Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1 Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2 Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих

персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.6.2.3 Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4 Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 Адміністрація сайту несе відповідальність у разі неправомірного використання персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2 У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3 Розміщуючи на Сайті та його сервісах за власною ініціативою у відкритому вигляді особисті дані та іншу інформацію, Користувачі усвідомлюють, що зазначена інформація стає доступною третім особам із врахуванням особливостей архітектури та функціоналу Сайту, та погоджуються з цим. У такому випадку Адміністрація Сайту відповідальність за дії третіх осіб не несе. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам відповідально підходити до вирішення питання про обсяг розміщуваної особистої інформації про себе на Сайті.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 До звернення до суду з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3 При не досягненні угоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4 До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1 Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2 Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.9.3 Запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг персональних даних здійснюється з використанням баз даних, які знаходяться на території України.

9.4 Будь-які пропозиції або запитання щодо цієї Політики конфіденційності, в тому числі щодо вашої Персональної інформації слід направляти на електронну адресу affimaxtech@gmail.com.

9.5 Чинна Політика конфіденційності розміщується на Сайті.