Договір оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ Бойко Юлія ОлександрівнаОстаннє оновлення Публічної оферти: 05.07.2023

ПРЕАМБУЛА перед використанням веб-сайту, уважно ознайомтесь зі змістом цієї Публічної оферти, зокрема щодо умов надання доступу до курсу, телеграм-каналу, відеороликів та додаткових матеріалів. Публічна оферта розміщена на веб-сайті: https://affimax.tech/newweb, що надає реальну можливість ознайомитися із текстом Публічної оферти.

Застерігаємо, у випадку, якщо Ви хочете придбати наш курс, для корпоративного навчання або для свого співробітника, укладати Публічну оферту може виключно фізична особа. Однак сплатити вартість послуг ви можете з будь-якого рахунку.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фізична особа-підприємець Бойко Юлія Олександрівна (далі – «Виконавець»), з однієї Сторони, пропонує будь-якій дієздатній фізичній особі (далі – «Замовник»), з іншої сторони, приєднатися до цієї Публічної оферти (далі – «Договір») на визначених у цьому Договорі умовах та відповідно до обраного пакета послуг. При одночасному згадуванні «Виконавець» та «Замовник» - «Сторони».
1.2. Договір є публічним, його умови є однаковими для всіх Замовників без надання переваги одному Замовнику перед іншим.
1.3. Замовник підтверджує своє погодження з усіма положеннями Договору та його Додатками шляхом приєднання до нього.
1.4. Непогодження з усіма умовами Договору тягне за собою неможливість надання Виконавцем та отримання Замовником інформаційно-консультативних послуг.

2. ТЕРМІНОЛОГІЯ

2.1. Виконавець - суб'єкт господарювання, який здійснює свою підприємницьку діяльність з реалізації інформаційних-консультаційних послуг за допомогою розміщення інформації про істотні умови такої реалізації на Веб-сайті та / або який володіє достатнім обсягом прав і повноважень. Виконавцем за цією Офертою є суб'єкт господарювання, на розрахунковий рахунок якого зараховано оплату вартості інформаційних послуг від Замовника.

2.2. Замовник - фізична особа яка акцептувала цю Публічну оферту і отримала персональний доступ до веб-сайту и онлайн-курсу, має можливість переглядати і засвоювати текстовий та аудіовізуальний вміст (контент) вказаного Онлайн-курсу, приймати участь у сеансах відеоконференцій, комунікувати із Виконавцем в рамках надання послуг, виконувати доручення і завдання Виконавця, отримувати усну інформацію і консультації від Виконавця.

2.3. Користувач – будь-яка фізична особа, яка має доступ до веб-сайту та використовує веб-сайт за допомогою мережі Інтернет.

2.4. Веб-сайт – це сукупність програмних, інформаційних, а також медійних даних, логічно пов'язаних між собою, доступних у мережі Інтернет за адресою: website https://affimax.tech/newweb.

2.5. Онлайн-курс – сукупність інформаційно-консультаційних послуг Виконавця, що надаються Замовнику, в об'ємі залежному від обраного тарифу, у формі обмеженого у часі доступу до інформаційних відеороликів, додаткових матеріалів, чату(ів) та надання зворотного зв'язку від кураторів у випадку, якщо оплачений тариф передбачає зворотний зв'язок.
2.6. Додаткові матеріали – супутні інформаційні матеріали курсу у формі таблиць, презентацій, чек-листів, статей, посилань тощо, доступ до яких учасник отримує в особистому кабінеті та/або у повідомлені на електронну адресу та/або у чаті соціальної мережі Telegram.
2.7. Домашні завдання – завдання для самостійного виконання учасником у будь-якій формі, що є частиною курсу.
2.8. Модуль – частина курсу з певною кількістю інформаційних відеороликів та додаткових матеріалів, що пов'язані однією темою.
2.9. Особистий кабінет – персоніфікований обліковий запис Замовника, створений за допомогою технічних можливостей системи управління навчанням, у якому містяться відеоролики, додаткові матеріали.
2.10. Пакет послуг – сукупність послуг з усього комплексу інформаційно-консультативних послуг за Договором, визначена Виконавцем, в певному обсязі та за конкретну ціну.
2.11. Успішна оплата – факт зарахування грошової суми, що дорівнює вартості обраного Замовником пакета послуг, в результаті перерахування грошових коштів в національній валюті України (гривнях) на поточний рахунок Виконавця із використанням послуг Фінансового агента або без такого.
2.12. Учасник – фізичні особи, що безпосередньо споживають інформаційно-консультативні послуги, що надаються Виконавцем.

2.13. Акційна пропозиція – пропозиція, що передбачає право Користувача одноразово та для укладання виключно одного правочину за Договором зменшити вартість послуги, що передбачена Договором, за умови виконання вимог, визначених акційною пропозицією.
2.14. Менеджер – представник Виконавця, який виконує технічні та організаційні функції, зокрема щодо продажу курсів Користувачам, налаштування, функціонування та оновлення веб-сайту тощо.
2.15. Куратор - представник Виконавця, який супроводжує учасника протягом проходження ним курсу з організаційних, інформаційно-консультаційних та інших питань, що стосуються предмету Договору.
2.16. Чек-лист – наданий Виконавцем файл з інформацією, дотичної до теми курсу.
2.17. Фінансовий агент – платіжна система (в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»), яка реалізовує організацію та здійснення переказу грошових коштів за дорученням Виконавця із використанням електронних способів обробки платежів за реалізовані товари або послуги на веб-сайті.
2.18. Форма – спеціально передбачена функціональна можливість для сплати на веб-сайті або через послуги Фінансового агента.
2.19. Система управління навчанням – сервіс KWIGA, за допомогою технічних можливостей якого створюється особистий кабінет Замовника. Сервіс доступний за адресою https://kwiga.com/ua.
2.20. Решта термінів, що використовуються у цьому Договорі, тлумачаться відповідно до
законодавства України.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець надає Замовнику комплекс інформаційно-консультаційних послуг (далі
– «послуги»), а Замовник зобов'язується оплатити такі послуги відповідно до умов Договору.
3.2. До обсягу інформаційно-консультативних послуг за Договором може входити, в
залежності від обраного Замовником пакета послуг:
- Надання доступу до відеоматеріалів та інших додаткових матеріалів у кількості, що визначена обраним Замовником пакетом послуг, в системі управління навчанням.
- Проведення онлайн-зустрічей для обговорення питань виключно з тем, що є дотичними до тематики курсу.
- Підготовка, надання та перевірка домашніх завдань.
- Створення чату для комунікації у соціальній мережі Telegram, адміністрування чату та підтримання зв'язку з учасниками курсу. Додаткове створення VIP – чату в Telegram, якщо це передбачено обраним Замовником пакетом послуг.
- Забезпечення підтримки учасників курсу Кураторами.
- Формування та надсилання сертифіката за результатами проходження курсу при успішному завершенні всіх домашніх завдань.
- Інші послуги, що передбачені на веб-сайті в день повної оплати вартості курсів.

3.3. Інформація щодо пакетів послуг представлена Виконавцем на веб-сайті. Користувач має право ознайомитись із сукупністю послуг в межах одного пакета та його ціною, обрати, замовити та оплатити пакет послуг за допомогою технічних можливостей веб-сайту, системи управління навчанням або звернення до менеджера.

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Залежно від обраного Замовником пакету послуг він має сплатити певну грошову суму в повному розмірі. Загальна вартість за отримання доступу до першого відеоролика зазначена на Веб-сайті на момент надання Користувачем акцепту Договору. Замовник не сплачує на користь Виконавця ніяких додаткових платежів за всі інші послуги, що входять до обраного пакету.
4.2. Оплата здійснюється в безготівковій формі за допомогою послуг Фінансового агента або на підставі рахунку, виставленого Виконавцем.
4.3. Здійснити оплату на підставі рахунку Замовник має право після звернення до технічної підтримки на веб-сайті, отримання рахунку на вказану ним електронну пошту. Здійснити оплату на підставі рахунку Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження рахунку на електронну пошту.
4.4. Днем виконання зобов'язань Замовника по сплаті вартості послуг вважається день зарахування грошової суми, що дорівнює повній вартості обраного Замовником пакета послуг, на поточний рахунок Виконавця.
4.5. На підтвердження проведення Замовником оплати вартості послуг за допомогою послуг Фінансового агента, Замовник отримує чек на свою електронну пошту.
4.6. Банківська виписка Виконавця та/або виписка від Фінансового агенту, у якій зафіксована інформація щодо проведення транзакції Замовником із зазначенням ідентифікаційних даних Замовника, за цим Договором вважається доказом щодо надання Замовником акцепту на Договір, що розміщена на веб-сайті.

5. АКЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

5.1. Користувач має право отримати та використати акційну пропозицію. Умови акційної пропозиції доводяться до відома Користувача шляхом:
- оголошення під час проведення вебінару;
- доведення до загального відома іншими способами.
5.2. Договором не передбачено можливості використати акційну пропозицію після проведення успішної оплати за будь-який вид послуги, що передбачена Договором.

6. БРОНЮВАННЯ

6.1. Цією Публічною офертою передбачена можливість сплати вартості будь-якого пакета послуг із попереднім бронюванням місця на курс.
6.2. Бронювання місця на курс передбачає внесення Замовником часткової передоплати за обраний пакет послуг у розмірі 2 000 грн (двох тисяч гривень, нуль копійок). Бронювання здійснюється на підставі відповідного звернення до Менеджера.
6.3. Замовник має сплатити решту грошової суми на умовах п. 4.2. не пізніше, ніж за 1 (один) календарний день до першого дня курсу.
6.4. Днем виконання зобов'язань Замовника по сплаті вартості пакета послуг із попереднім бронюванням вважається день сплати решти грошової суми, тобто день зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.
6.5. У разі відсутності оплати в повному обсязі у встановлений п. 6.3. строк Виконавець має право видалити особистий кабінет Замовника та не надавати доступ до курсу.
6.6. Передоплата за бронювання місця на курс не підлягає поверненню, оскільки в такому разі за Замовником закріплюється місце на курс, а також йому надаються наступні послуги:
- Надання доступу до відеоматеріалів та інших додаткових матеріалів в межах першого модулю;
- Проведення першої онлайн-зустрічі;
- Підготовка, надання та перевірка домашнього завдання за першим модулем;
- Створення та адміністрування чату для комунікації у соціальній мережі Telegram, а також надання доступу Замовнику до нього до дати закінчення першого модулю;
- Забезпечення зворотного зв'язку від кураторів у випадку, якщо тариф курсу ,
що бронюється, передбачає зворотний зв'язок.
6.7. За рішенням Сторін вже внесена сума коштів за бронювання місця на курсі може бути врахована в якості оплати за інші види послуг Замовника.

7. ПОРЯДОК НАДАННЯ АКЦЕПТУ

7.1. Укладати Договір має право особа, яка набула повної цивільної дієздатності відповідно до чинного законодавства держави свого громадянства. У випадку, якщо в особи відсутній достатній рівень дієздатності, то Договір укладають батьки, опікуни (піклувальники), усиновлювачі в інтересах особи, яку представляють.
7.2. Укладання Договору відбувається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Користувачем веб-сайту та приєднання до цієї оферти конклюдентними діями між Замовником та Виконавцем без підпису письмового примірника Договору.
7.3. Моментом надання згоди (акцепту) за Договором вважається факт проведення успішної оплати за обраний Замовником пакет послуг або його першої частини у випадку проведення оплати із розстроченням платежу або при попередньому бронюванні місця на курс.
7.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично повністю та безумовно погоджується із
прийняттям положень Договору та усіх Додатків, які є невід'ємними частинами Договору.
7.5. Замовник не має права споживати послуги за Договором, якщо Договір не було укладено, або якщо Замовник не погоджується із його положеннями.

8. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

8.1. Порядок надання послуг у разі, якщо Замовник виявив бажання оплатити вартість пакета послуг на веб-сайті:
8.1.1. Користувач заповнює та надсилає форму оплати на сторінці Фінансового агента. Заповнення форми є обов'язковою передумовою для укладання Договору.
8.1.2. Перед відправленням форми оплати на сторінці Фінансового агента Користувач проставляє відмітку, чим підтверджує, що ознайомлений зі змістом Публічної оферти іншими їх невід'ємними частинами. Без проставлення відмітки Користувач не має права відправляти таку форму.

8.2. Порядок надання послуг у разі, якщо Замовник виявив бажання оплатити вартість пакета послуг на підставі рахунку:
8.2.1. Користувач на веб-сайті звертається до технічної підтримки. Комунікація з менеджером відбувається у соціальній мережі Telegram, де Замовник використовує власний обліковий запис для зв'язку.
8.2.2. Користувач звертається до менеджера із зазначенням власного бажання придбати курс та отримати всю необхідну інформацію для здійснення платежу.
8.2.3. Менеджер зв'язується із Замовником, узгоджує порядок оплати, отримує підтвердження ознайомлення та згоди з умовами Публічної оферти, та іншими її невід'ємними частинами, а також та виставляє рахунок на електрону пошту Замовника.

8.3. У разі бронювання Замовником місця на курсі шляхом внесення передоплати, Виконавець надає послуги, що входять у вартість такого бронювання. Решта послуг надається Замовнику після проведення повної оплати за обраним тарифом на умовах Договору.

8.4. Якщо за 1 (один) календарний день до першого дня курсу Замовником не була сплачена остання частина від повної вартості пакету послуг за обраним ним тарифом, то Виконавець надає сукупність послуг, що передбачені п.6.6.

8.5. Після проведення успішної оплати в повному обсязі за обраний Замовником пакет послуг Виконавець протягом 1 (одного) робочого дня створює особистий кабінет у системі управління навчанням.

8.6. Послуги за Договором надаються дистанційно в мережі Інтернет. Початком надання послуг вважається передача Виконавцем доступу Замовнику до особистого кабінету.

8.7. Замовник споживає послуги шляхом отримання доступу до особистого кабінеті, де розміщенні матеріали обраного пакета послуг курсу або отриманням чек-листу.

8.8. За умови повної або неповної оплати обраного пакету послуг, послуги вважаються наданими в повному обсязі після надання доступу до матеріалів першого модулю в особистому кабінеті Замовника.

8.9. Дата початку відкриття продажів за Договором зазначається на веб-сайті та/або у
рекламних матеріалах Виконавця.

8.10. Усі відеоролики та додаткові матеріали є авторськими та суб'єктивними, Замовник
може не погоджуватися із думками та позиціями, викладеними у них.

9. ДОСТУП ДО ОСОБИСТОГО КАБІНЕТУ

9.1. Замовник отримує доступ до особистого кабінету після його створення Виконавцем у системі управління навчанням. Виконавець надсилає лист з індивідуальними посиланням на електронну пошту Замовника або месенджером за номером, який вказаний у формі або був використаний при зверненні до менеджера.
9.2. Особистий кабінет адмініструється Виконавцем у системі управління навчанням протягом строку надання послуг Виконавцем.
9.3. Виконавець має право переробляти, видаляти та доповнювати технічну структуру особистого кабінету без істотних змін тих умов, що передбачені пакетом послуг.
9.4. Для користування особистим кабінетом Замовник погоджується з умовами Публічної оферти, Політики конфіденційності та іншими документами системи управління навчанням.
9.5. У разі, якщо Замовник до укладання Договору був учасником інших курсів, продуктів тощо Виконавця, то у створеному раніше особистому кабінеті додається доступ до пакета послуг за цим Договором.

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

10.1. Замовник має право:
10.1.1. Отримати тимчасовий доступ до особистого кабінету з тим обсягом послуг, за які було проведено повну оплату на розрахунковий рахунок Виконавця.
10.1.2. Отримати від Виконавця інформацію щодо організації і забезпечення належного виконання послуг, передбачених цим Договором.
10.1.3. Ставити додаткові питання у Telegram–чаті, пов'язані з послугами, що надаються за цим Договором.
10.1.4. Покинути Telegram–чат у будь-який момент самостійно.
10.1.5. Отримати в електронному форматі сертифікат за результатами успішного виконання усіх домашніх завдань та проходження курсу.
10.1.6. Отримати контакти Кураторів у Telegram–чаті, якщо така послуга передбачена оплаченим пакетом послуг.

10.2. Замовник зобов'язаний:

10.2.1. Не відтворювати, не повторювати будь-яким чином, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях, окрім як в особистих, будь-які матеріали курсу, а також інформацію, яка стала доступна Замовнику з будь-яких джерел, що були надані Виконавцем в
межах надання послуг за цим Договором.
10.2.2. Не створювати на основі курсу інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання.
10.2.3. Не передавати будь-яким способом третім особам логін та пароль від особистого кабінету.
10.2.4. Не поширювати посилання на відео, фото, записи, додаткові матеріали, завантажені до особистого кабінету за допомогою інших програм.
10.2.5. Дотримуватись Правил проходження курсу та Правил чату, що є Додатками до Договору.

11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

11.1. Виконавець має право:
11.1.1. Вносити зміни до Договору та інших додатків, посилання на які розміщені
на веб-сайтах за адресою https://affimax.tech/newweb без попередження Замовника.
11.1.2. Проводити технічні перерви роботи веб-сайту, системи управління навчанням для відновлення функціональності або покращення роботи веб-сайту, системи управління навчанням. Технічні перерви не є підставою для здійснення перерахунку оплаченої Замовником вартості послуг.
11.1.3. Публікувати відгуки (текст, скриншоти, відео, результати, фотографії тощо), зворотний зв'язок, що викладений у будь-якій формі Замовником, на веб-сайті, у соціальних мережах, рекламних матеріалах, презентаціях тощо без попереднього попередження про це учасника.
11.1.4. Оновлювати зміст послуг за цим Договором (за виключенням зменшення обсягу послуг), функціональні можливості веб-сайту та/або особистого кабінету Замовника у будь-який час без попередження Замовника.
11.1.5. Здійснювати розсилку електронних, текстових та/або мультимедійних повідомлень на адресу електронної пошти, номер контактного телефону, облікові записи в додатках Telegram, Viber тощо Замовника із комерційною та/або некомерційною пропозицією від Виконавця та/або третіх осіб. Замовником додатково надається згода на здійснення розсилки.
11.1.6. Призупинити, припинити права Замовника на використання курсу у будь-який час без штрафних санкцій з метою захисту своїх законних ділових інтересів.
11.1.7. Залучати третіх осіб, менеджерів та/або Кураторів для адміністрування веб-сайту або для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.
11.1.8. В односторонньому порядку розірвати Договір у випадках, якщо Замовник порушив п.10.2.1. – п.10.2.5. передбачених цим Договором. Грошова сума, сплачена Замовником за Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

11.2. Виконавець зобов'язаний:

11.2.1. Надати послуги в обсязі, за який Замовником було проведено повну оплату.
11.2.2. Підтримувати комунікацію із Замовниками у Telegram–чаті самостійно або через Кураторів.
11.2.3. Виконувати законодавчі приписи, щодо обробки, передачі і захисту персональних даних Користувачів та Замовників.12. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО

12.1. Виконавець має усі необхідні права на веб-сайт та будь-які матеріали, що розміщені на ньому, зокрема на текст, графічні елементи, фотографії, елементи дизайну, зображення, відеоматеріали.

12.2. Виконавець надає право використовувати відеоролики, додаткові матеріали виключно в особистих цілях. За Договором не передбачається передача інших майнових прав.

12.3. Дозволяється робити фото, скриншоти, відео до 30 секунд для розміщення та оприлюднення їх у соціальних мережах.

12.4. Договором забороняється копіювати, відтворювати, знімати шляхом запису екрану, фотографувати, крім випадків, передбачених п.12.3. Договору, здійснювати відео-та фотофіксацію будь-яким іншим способом, розміщувати на будь-яких платформах публічного доступу, комбінувати окремі частини об'єктів в інші об'єкти без зазначення автора, продавати, надавати доступ до особистого кабінету третім особам.

12.5. У випадку порушення Замовником заборон, викладених у п.12.4., Виконавець видаляє особистий кабінет Замовника без можливості відновлення. Грошова сума, сплачена Замовником за Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

12.6. Будь-яке порушення авторських і суміжних прав переслідується відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

13. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

13.1. Повернення коштів при купівлі курсу не передбачено у випадку, коли Замовнику було надано доступ до матеріалів першого модулю. Такі дії Виконавця вважаються повним виконанням його зобов'язань за цим Договором.

13.2. Виконавець не повертає Замовнику сплачену суму коштів, якщо ним була здійснене попереднє бронювання. У випадку неповної оплати курсу до його початку Замовник отримує сукупність послуг, що передбачена п.6.6. Надання цих послуг вважається повним виконанням зобов'язань зі сторони Виконавця. Повернення коштів у такому випадку не здійснюється. Вартість доступу до матеріалів першого модулю оцінюється як 100 % вартості курсу при бронюванні. Вже сплачена Замовником сума коштів може бути врахована в якості оплати за інші види послуг.

14. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

14.1. При укладенні Договору Виконавцю стають відомі персональні дані Користувача та/або Замовника. Шляхом приєднання до Договору Замовник підтверджує, що погоджується на використання власних персональних даних, зокрема власного ПІБ, електронної пошти та контактного номеру телефону.

14.2. Виконавець зберігає та обробляє Персональні дані Замовника виключно для цілей виконання умов Договору з додержанням вимог Закону України «Про захист персональних даних», міжнародного законодавства та технічних стандартів захисту.

14.3. Виконавець може розкривати Персональні дані Замовника третім особам, на їх законну вимогу, у випадках, передбачених чинним законодавством, у тому числі з метою виявлення, розслідування та припинення протиправних дій.

14.4. Замовник може:
- Повідомляти Виконавця про будь-які зміни щодо Персональних даних;
- Вимагати видалити Персональні дані повністю чи частково;
- Вимагати не використовувати Персональні дані в рекламних/маркетингових
цілях;
- Вимагати надати інформацію про Персональні дані, які зберігаються у
Виконавця та/або третіх осіб;

15. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

15.1. При настанні обставин непереборної сили, які перешкоджають повному або частковому виконанню однією зі Сторін зобов'язань за даним Договором, а саме: пожежі, землетруси, інші стихійні лиха, військові дії, блокади, рішення державних органів та ін., термін виконання зобов'язань продовжується пропорційно часу, протягом якого діятимуть такі обставини, але не більше одного місяця. Проте, лише у випадку, якщо такі форс-мажорні обставини почали діяти на Сторону лише після підписання Договору та були непередбачуваними.

15.2. Обставини форс-мажору повинні бути засвідчені індивідуально виданою довідкою
Торгово-промислової палати України або її регіональними представництвами. Загальне роз'яснення та лист такої палати адресоване невизначеній особі про настання форс-мажорних обставин не може бути використане для підтвердження форс-мажорних обставин.

15.3. Сторона, яка не має можливості виконувати зобов'язання за даним Договором через
обставини форс-мажору, повинна протягом 5 робочих днів сповістити у письмовій формі іншу Сторону про настання таких обставин.

15.4. У разі, якщо зазначені обставини тривають більше, ніж два місяці, то сторона зобов'язана повернутись до виконання зобов'язань за Договором незалежно від обставин.

15.5. Форс-мажор не звільняє Сторону від виконання зобов'язань, а лише тимчасово звільняє від відповідальності за невчасне виконання зобов'язань за Договором.

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

16.1. Виконавець не несе відповідальність за наслідки, що настали в результаті того, що
Замовник не переглядав, не відкривав відеоролики, додаткові матеріали, не виконував домашні завдання.

16.2. Виконавець не бере на себе відповідальність за невідповідність очікувань Замовника із результатами надання послуг.

16.3. Відповідальність Виконавця обмежена розміром отриманої оплати за послуги, з приводу надання яких виникає спірна ситуація або претензія зі сторони Замовника.

16.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, наслідкові збитки або шкоду, понесені Замовником, незалежно від того, яким чином вони виникли.

16.5. Інформація курсу та інших інформаційно-консультаційних послуг Виконавця є лише його оціночним судженням. Замовник самостійно і на власний ризик користується такою інформацією і бере на себе відповідальність за втрату коштів, неотримання прибутків та будь-яку особисту шкоду та шкоду завдану іншій особі при використанні такої інформації.

16.6. Виконавець не дає жодних гарантій чи запевнень в тому, що:
16.6.1. доступ до особистого кабінету буде завжди доступний;
16.6.2. споживання послуг за цим Договором для Замовника буде прибутковим;
16.6.3. доступ до перегляду відеороликів та додаткових матеріалів буде безперебійним, своєчасним, назавжди, не обмеженим у часі;
16.6.4. проходження курсу, а також його наповнення буде відповідати вимогам Замовника;
16.6.5. будь-які дефекти в роботі або функціональності системи управління навчанням, де розміщено курс, будуть негайно виправлені.

17. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

17.1. Договір набуває чинності з моменту укладання Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
17.2. Строк надання послуг обмежений. Виконавець надає Замовнику доступ до особистого кабінету за тарифом " СПРОБУЮ САМ" - на 3 (три) календарні місяці, а за тарифами "РЕЗУЛЬТАТ" та "VIP" - на 12 (дванадцять) календарних місяців плюс доступ до всіх оновлень від дати надходження листа з логіном і паролем на електронну пошту Замовника affimaxtech@gmail.com.

18. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

18.1. Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку через порушення Замовником:
18.1.1. Умов Договору. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.
18.1.2. Прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця на будь-який об'єкт права інтелектуальної власності, що доступний в особистому кабінеті. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.
18.1.3. Порушення правил поведінки в процесі отримання послуг за цим Договором, При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.
18.1.4. Умови Розділу 11 Договору, при цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.
18.2. Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку у зв'язку із повним виконанням зобов'язань Сторонами або через неможливість їх виконання.
18.3. Договір може бути розірваний за добровільною згодою Сторін або за ініціативою однією зі Сторін.
18.4. Договір може бути розірваний у судовому порядку.

19. КОМУНІКАЦІЯ СТОРІН

19.1. Замовник має право звертатися до Виконавця з уточнюючими питаннями щодо предмета Договору, порядку надання доступу, з приводу виникнення технічних перешкод для користування особистим кабінетом тощо через свого Куратора у Telegram.
19.2. Для надання відповідей Замовнику на питання щодо змісту відеороликів, додаткових матеріалів, збору та обробки зворотного зв'язку тощо, Виконавець створює Telegram-чат.

20. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

20.1. Сторони погодили, що у разі визнання недійсним та/або нікчемним, окремої частини та/або пункту даного Договору, весь Договір не вважається недійсним.
20.2. Текст Договору викладено українською мовою.
20.3. Виконавець має право вносити зміни до Договору без додаткового попередження про це Замовника.
20.4. Договір та його Додатки є дійсними в тій редакції і на тих умовах, які існували на момент їх акцептування.
20.5. Місцем укладання Договору є місцезнаходження Виконавця.
20.6. У випадках не передбаченим Договором Сторони керуються законодавством України.
20.7. Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку із виконанням чи розірванням Договору, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між Сторонами протягом 15 календарних днів, після того, як одна Сторона повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору та/або розбіжності. У випадку не досягнення згоди між Сторонами, спір вирішується в судовому порядку за законодавством України підвідомчості та підсудності на території України, але за місцезнаходженням Виконавця.

21. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

Бойко Юлія Олександрівна

Місцезнаходження:
Україна, 63506, Харківська обл., Чугуївський р-н, місто Чугуїв, вулиця Ломоносова , будинок 11А

РНОКППРН: 3675105045

р/р: UA323220010000026000330128152, UAH

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" MONOBANK, МФО 322001, главный офис: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19

Електронна пошта: affimaxtech@gmail.com