ГАРАНТІЯ

Додаток № 1 до Публічного договору (оферти)
ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ

1. Загальні положення про гарантію якості послуг 1.1. Гарантія якості послуг є додатком до публічного договору оферти, що розміщена на сайті: https://affimax.tech/newweb1 (надалі – «публічна оферта»).

1.2. Однак, Виконавець гарантує, що при сумлінному проходженні курсу та дотриманні всіх рекомендацій, що отримані Замовником при споживанні інформаційно-консультаційних послуг, Замовник може розраховувати на отримання власного доходу, який покриває повну вартість послуг.

1.3. Однак, Відповідно до публічної оферти Виконавець не може гарантувати кожній особі, що споживання послуг буде прибутковим. Саме по собі проходження курсу не може мати наслідком автоматичного отримання Замовником прибутку.

1.4. Якщо Замовнику не вдається протягом 3 (трьох) календарних місяців після початку проходження курсу отримати зазначений дохід відповідно до вимог законодавства, то йому надається можливість звернутися до Виконавця з проханням повернути кошти за оплачені послуги на умовах цієї гарантії.

2. Умови гарантії якості послуг

2.1. Виконавець дає гарантію, що Замовник протягом 3 (трьох) календарних місяців з дня отримання доступу до особистого кабінету в системі управління навчанням може отримати дохід, що дорівнює або перевищує повну вартість наданих послуг без урахування інших самостійних витрат Замовника, лише при додержанні всіх наступних вимог, зокрема, що Замовник:

2.1.1. Оплатив повну вартість наданих послуг до дня початку курсу;
2.1.2. Виконав усі домашні завдання вчасно та якісно;
2.1.3. Брав участь в усіх онлайн-зустрічах у межах курсу;
2.1.4. Створив та успішно вів щонайменше 1000 (одну тисячу) рекламних кампаній з моменту початку курсу без блокувань рекламного кабінету;
2.1.5. Належним чином здійснював підприємницьку діяльність або іншим чином легалізував отриманий дохід, зокрема сплатив з нього передбачені законодавством України податки та збори.

3. Порядок дій при поверненні коштів

3.1. У разі, якщо гарантії Виконавця щодо якості послуг не були дотримані, про що свідчить відсутність доходу Замовника за п.2.1., то останній може звернутися до Виконавця з проханням повернути йому кошти за оплачені послуги з дотриманням такого порядку дій обох Сторін:

1) Замовник складає та відправляє заяву про повернення коштів на електрону пошту Виконавця. Заява складається в довільній формі, але має обов'язково містити наступну інформацію:- Особисті реквізити Замовника, зокрема ПІБ та номер телефону, або відповідні дані фізичної особи - підприємця.- Банківські реквізити Замовника, з яких було здійснено повну оплату за курс.До заяви додається:- Документ, що підтверджує повну оплату за курс (наприклад, банківська квитанція).- Підтвердження вчасного та правильного виконання домашніх завдань, що були прийняті кураторами (наприклад, скріншоти з системи управління навчанням).- Підтвердження власної присутності на всіх онлайн-зустрічах в межах курсу.- Підтвердження створення та ведення Замовником щонайменше 1000 (однієї тисячі) рекламних кампаній із початку курсу та до моменту надсилання заяви про повернення коштів (наприклад, скріншоти 1000 рекламних кампаній з рекламного кабінету Замовника).- Підтвердження факту відсутності отриманого доходу за створення та ведення рекламних кабінетів, що покриває вартість надання послуг, за останні 3 (три) місяці (наприклад, банківська виписка по рахунку, скріншоти історії поповнення гаманців на криптовалютних біржах).- Підтвердження факту створення та ведення рекламних кабінетів як фізичною особою-підприємцем або того факту, що з отриманого доходу Замовника сплачувалися податки та збори (наприклад, банківська виписка по розрахунковому рахунку ФОП).

2) Виконавець ознайомлюється із заявою Замовника протягом 30 (тридцяти) робочих днів, починаючи з наступного дня після її отримання. При наявності в документах Замовникавідомостей чи інформації, що може свідчити про випадки незастосування даної гарантіїабо про підстави для відмови в заяві, Виконавець може запросити у Замовника додатковуінформацію, документи та/або підтвердження. У такому разі відлік строку для ознайомлення Виконавця із заявою Замовника починається спочатку.

3) Після отримання від Замовника всієї необхідної інформації та документації, Виконавець здійснює повернення коштів на вказані в заяві реквізити протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів. Даний строк може бути збільшений із причин, що не залежні від волі Виконавця, наприклад, через технічні можливості проведення транзакцій у платіжних системах. Виконавець не несе жодної відповідальності за порушення вказаного строку на повернення коштів через обставини, що сталися не з його вини.4. Правила повернення коштів

4.1. Замовнику можуть бути повернуті тільки кошти, що становлять повну вартість оплаченого Замовником пакета послуг з обов'язковим вирахуванням банківських комісій та комісії платіжної системи в подвійному розмірі.

4.2. Виконавець повертає кошти виключно на банківську карту або банківський рахунок, з якої(го) було проведено повну оплату за пакет послуг.

4.3. Виконавець не відшкодовує жодних збитків, що були понесені Замовником самостійно при створенні та веденні рекламних кампаній.5. Підстави для відмови в поверненні коштів

5.1. Виконавець може відмовити в поверненні коштів, якщо Замовник:1) Подав заяву раніше або пізніше одного календарного місяця із дня закінчення проходження Замовником курсу;

2) Замовник не надіслав та/або не надав повну інформацію, документи або підтвердження, що необхідні для повернення коштів, зокрема на вимогу Виконавця;

5.2. Умови гарантії щодо якості послуг не поширюються на випадки, коли Замовник:1) Не сплатив повну вартість послуг;

2) Не виконав усі домашні завдання в межах курсу або виконував їх неякісно, про що може свідчити неприйняття домашніх завдань кураторами;

3) Невчасно виконував та/або надсилав домашні завдання;

4) Не приймав участі в усіх онлайн-зустрічах, на яких надається важлива інформація при проходженні курсу;

5) Створив та вів без блокування менше 1000 (однієї тисячі) рекламних кампаній; явно не докладав зусиль у своїй діяльності, що призвело до неможливості отримання визначеного в п.2.1. доходу, зокрема:- Отримував блокування рекламних кабінетів;- Явно неефективно налаштовував рекламні кампанії;- Вчиняв інші дії, через які треті особи відмовлялися платити за надані послуги.

7) Не здійснював підприємницьку діяльність або не оподатковував отриманий від третіх осіб дохід, відповідно до вимог законодавства України.

6. Засоби комунікації при поверненні коштів

6.1. Заява про повернення коштів надсилається на електрону пошту Виконавця, що зазначена у п.6.2.6.2. Замовник може звертатися до Виконавця з метою роз'яснення умов гарантії якості послуг та повернення коштів шляхом надсилання повідомлень на електрону поштуaffimaxtech@gmail.com.